Artist Statement

Artist Statement

Monica's kunst is een poging om de kijker een herbeleving te geven van de delicate balans van 
verbintenissen die we aangaan met elkaar en met onze omgeving. In het bijzonder de relatie tussen ouders en kind.
Deze universele band vormt in haar visie de belangrijkste basis voor alle relaties waarin de menselijke impulsen
zoals angst, spanning, tederheid, fragiliteit, geborgenheid en liefde hun plek krijgen.


Niemand is namelijk in staat de wederkerige relatie en geheimen van ouderschap te volledig te doorgronden.  
Tegelijkertijd komen wij in deze maakbare en digitaliserende wereld juist steeds verder af te staan van deze  
natuurlijke impulsen. De razendsnelle maatschappelijke veranderingen met vervlakking en verval van traditionele banden.

Ondanks dat zullen we nooit in staat zijn onze 'roots' te negeren of het kind in ons helemaal te vergeten.
deze kwetsbaarheid en tevens veerkracht zijn centrale thema's in het werk van Monica.  Ook in bredere 
context van tederheid en spanning bij menselijke contacten met de omgeving, zoals onze ambivalente
relatie met moeder natuur.


Het thema van Monica's kunst kan worden teruggevonden in de kleinste details door het gebruik van
kwetsbare of juist sterke materialen, net zoals de ervaringen van de individuele mens.
De delicate balands van fragiliteit en sterkte is er ook letterlijk als Monica werkt met ongelijksoortige materialen

In een en hetzelfde kunstwerk of wanneer ze met zeer kwetsbare materialen werkt aan haar installaties. 
Haar veelal natuurlijke, in zekere zin 'vrouwelijke' materialmen worden gemanipuleerd en tegelijkertijd gerespecteerd
en met geduld en toewijding getransformeerd in weloverwongen objecten en installaties.Hierbij schroomt ze niet om
allerdaagse materialmen uit hun context te brengen.

Er is niets dubbelzinngis aan het werk van Monica. Geen enkel detail is toeval en ieder onderdeel is betekenisvol en  
weloverwogen uitgevoerd met grote toewijding. Ze bidet met haar werk de mogelijkheid om de krachtige, ingewikkelde
en bijna onbreekbare band van de eerste verbintenis te herbeleven. Het effect van haar boodschap wordt versterkt doordat
de meeste werken in wit zijn uitgevoerd, wat de kijker in staat stelt er een eigen 'kleur' aan te geven.

Monica J.M. Winnubst

Continue Reading

About the artist

about monica 01

Write-up
In our current fast, 'makeable', digitalising and globalizing society we tend to drift further away from our natural bond with our human impulses. The basic feelings like tension, fear, warmth and tenderness are irreversible changed by all these influences. Yet we will never be able to erase the roots and/or experiences from our childhood which are of influence on our future relationships, emotional life or even our health.

Monica believes in the force of this basic emotional state and claims all Art derives from the mother and child bond including intimacy. Her art is offering you to re-experience this basic emotional, powerful and almost unbreakable bond between a parent and its child. And everyone is a child of its own mother. It will remind you that this important relationship defines your future. Monica's Art helps you to remember the fact that this unique (both negative and positive) bond defines your future bond with other people.

She focuses on pure, often tactile and 'feminine' materials stressing on the vulnerability and intimate character of the work and most of the times she aims to evoke an experience of the senses. The colour white plays an important role in her works to be able to give the viewer its own' 'colour'.

With the works for the China exhibition the universal theme of childhood memories, parenthood and relationships can be found as between East and West. Because Nobody can totally reveal the mysteries of parenthood: the beautiful and overwhelming feelings, the ugly dilemma's, the chaotic time-management and the silence of astonishment. 

Continue Reading